Brazilian Butt Lift

Brazilian Butt Lift kallas också för rumplyft eller rumpförstoring, en del anger också förkortningen BBL. Ett brazilian butt lyft är helt enkelt en förstoring av din rumpa med hjälp av kroppseget fett. Det kanske inte låter så inbjudande men det kroppsegna fettet är ändå det bästa sättet att förstora utan konstgjorda medel utifrån. Det finns också de som väljer, när de ändå genomgår förstoringen, att ändra andra delar av kroppen ofta genom fettsugning eftersom du ska få ut det kroppsegna fettet någonstans på kroppen. Om du inte själv har tillräckligt med eget fett att suga ut och använda till en brazilian butt lift så finns det implantat att komplettera rumplyftet med. Dessa kan både forma och förstora din rumpa.

Vem väljer Brazilian Butt Lift?

Det finns flera olika anledningar till varför man väljer att genomgå ett kirurgisk ingrepp och rumpförstoring. Det kan bero på arvsanlag, att din rumpa tenderar att tappa muskler och bli lite hängig med åldern, att din kropp har ändrat sig efter en graviditet eller att du har tappat väldigt mycket i vikt. Anledningarna är många men oavsett varför du väljer att göra en brazilian butt lift så är det ändå upp till dig som person. Uppfattar du din rumpa på ett negativt sätt av någon anledning så finns det hjälp att få och då ska du självklart få välja själv vilka ingrepp du vill genomgå. Då du kan välja att ta fett från en plats på kroppen som har överskott kan du forma även resten av kroppen till en smalare midja och en markerad svank.

Hur görs en Brazilian Butt Lift?

Som vi nämnde tidigare så kan du välja att ta fett från något ställe på kroppen som du har ett överskott, och det vanligaste är att fettet tas från områden kring stussen eller genom en fettsugning av magen. Därefter för man in fettet i den övre delen av stussen, och ibland även på sidorna. Efter operationen får du ett litet ärr på cirka 3-4 millimeter och själva ingreppet tar inte längre tid än 2-3 timmar.