Noter på nätet

Tänk vad enkelt det är nu för tiden när du kan köpa noter på nätet istället för att behöva ta dig till närmaste musikaffär, vilken kunde ligga flera mil bort om du inte bodde i en större stad. När jag var liten fick man köpa noter och böcker av musikläraren för det mesta, men ibland åkte jag med mina föräldrar till stan några mil bort för att se om vi kunde hitta noterna jag behövde. Jag spelade piano under mellan- och högstadiet men bestämde mig för att sluta när jag gick i åttan vill jag minnas, då tyckte jag inte om min nya musiklärare som var från Polen och extremt bestämd.

Vad är noter?

Hur förklarar man för någon som inte vet vad en not är? Noter är en form av skriftlig representation av musik som används för att kommunicera musikaliska idéer, kompositioner och arrangemang till musiker så att de kan spela på ”rätt” sätt. Noter består av olika symboler och tecken, det har nog de flesta sett i alla fall, som representerar olika musikaliska element som tonhöjd, rytm, dynamik och tempo. Om du spelar i en grupp av musiker så måste alla kunna läsa noter för att ni ska spela i harmoni, där är rytmen väldigt noga så att ingen spelar för fort eller för långsamt. Här finns det noter som består av streck och pauser som ska symbolisera rytmen.

Fler symboler för noter

Dynamiksymboler indikerar hur starkt eller svagt en ton ska spelas. Exempel på dynamiksymboler kan vara forte (det betyder att det är starkt), piano (då spelar man svagt), mezzo forte (mellanstarkt) och så vidare. Det finns också så kallade tempomarkeringar som visar hur snabbt eller långsamt musiken ska spelas. Dessa kallas i musikens värld för ”allegro” (snabbt) eller ”adagio” (långsamt), eller med exakta BPM siffror (beats per minute). Det finns så mycket att lära om noter men det får inte plats här i dag.